Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły

Opublikowano 14 czerwca 2024, 06:38

13 czerwca 2024 roku po raz kolejny uczciliśmy Patrona Szkoły – Świętego Jana Pawła II.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęliśmy od mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Spiach, na której zgromadzili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne, dzieci i młodzież oraz ich rodzice i dziadkowie. Podczas homilii ksiądz Jan Łyko podkreślił, że św. Jan Paweł II to postać wyjątkowa i bliska sercu każdego Polaka, a uroczystość jest wyrazem naszego hołdu dla wielkiego człowieka, który pozostawił niezatarte ślady w historii świata.

Dalsze obchody naszego święta miały miejsce w szkole. Akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły i złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz przywitania przez Panią Dyrektor Barbarę Matejek wszystkich zebranych. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Bogumiła Kosiorowska – Wójt Gminy Dzikowiec, Pani Genowefa Dębiak – Sekretarz Gminy Dzikowiec, Pani Urszula Rzeszut-Baran – Przewodnicząca Rady Gminy Dzikowiec, Pani Anna Jakubowska, Pan Edward Płaza, Pan Andrzej Kopeć – radni z Wilczej Woli, Pan Edward Puzio – Sołtys wsi Wilcza Wola, Pani Teresa Dziadowicz, Pan Mariusz Jarosz – Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Pan Stanisław Kubiś – Kierownik ŚDS w Spiach, Rada Rodziców oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

Obchodom Dnia Patrona w tym roku przyświecało hasło „RODZINA”, więc uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „W kręgu rodziny”. Recytowano wiersze i przytaczano słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II o rodzinie, które pozostają aktualne także dziś. Podniosły charakter chwili nadali nasi szkolni soliści, śpiewając piękne piosenki.

Z kolei wszyscy zebrani obejrzeli spektakl teatralny pt. „O ósmej na arce” przygotowany przez szkolne koło teatralne. Nasi młodzi aktorzy po mistrzowsku przedstawili pełną humoru historię o trzech pingwinach, dwóch biletach na arkę i jednym zirytowanym gołębiu, ukazującą znaną opowieść biblijną z zupełnie nowej strony.

W ramach przygotowań do Dnia Patrona w naszej szkole odbyło się kilka konkursów: recytatorski, plastyczny, fotograficzny. Ich celem było pielęgnowanie pamięci o naszym Patronie oraz propagowanie ponadczasowych wartości płynących z nauczania Jana Pawła II – Papieża Rodziny. Podczas akademii zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie udali się do Galerii „Na strychu”, gdzie obejrzeli wystawę fotografii i prac plastycznych poświęconych rodzinie w wielu aspektach.

Słodki poczęstunek w formie papieskiej kremówki zakończył ten bogaty w emocje i przeżycia uroczysty dzień.