Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe  29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty14 – 16 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.05.2024

14-16.05.2024    Egzamin ósmoklasisty

31.05.2024

20.06.2024