Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe  16– 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty23-25 maja 2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022

2.05.2023

23-25.05.2023    Egzamin ósmoklasisty

9.06.2023

22.06.2023