Rada rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Wilczej Woli

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Sudoł

Członkinie Rady Rodziców:

Przedszkole Bernadeta Szlęzak

Zerówka Patrycja Tokarz

Klasa I          Grażyna Białas

Klasa II          Anna Puzio  

Klasa III           Barbara Kubiś

Klasa IV            Justyna Lejk – Laskowska

Klasa V Elżbieta Sudoł

Klasa VI             Małgorzata Żołdak

Klasa VII            Justyna Ziętek

Klasa VIII           Bernadeta Żołdak