Rada rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Wilczej Woli

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Sudoł

Członkinie Rady Rodziców:

Przedszkole Barbara Kubiś

Zerówka Ilona Brylowska

Klasa I          Natalia Białek

Klasa II          Dorota Masłowska 

Klasa III           Wioletta Gołąbek

Klasa IV            Aneta Konefał

Klasa V Kamila Marut-Wdowiak

Klasa VI             Elżbieta Sudoł

Klasa VII            Małgorzata Żołdak

Klasa VIII           Justyna Ziętek