Rada rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Wilczej Woli

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Sudoł

Członkinie Rady Rodziców:

Klasa I               Anna Puzio

Klasa II             Iwona Pogoda

Klasa III           Paula Wójtowicz-Kowal

Klasa IV            Monika Puzio

Klasa V             Małgorzata Żołdak

Klasa VI            Justyna Ziętek

Klasa VII           Bernadeta Żołdak

Klasa VIII         Monika Pleskacz