Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI

mgr Barbara Matejek – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, muzyki, edb, wos-u
mgr Elżbieta Tęcza –  nauczyciel języka polskiego, historii, doradztwa zawodowego
mgr Beata Szczyrek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny
mgr Grażyna Wójtowicz– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
mgr Maria Płaza – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Elżbieta Łubgan-Sołtyska – nauczyciel plastyki i biologii, bibliotekarz
mgr Renata Rembisz – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki
mgr Maria Jarosz – nauczyciel matematyki, geografii, przyrody
mgr Władysława Kopeć – nauczyciel matematyki
mgr Alicja Drozdowska -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, logopeda
mgr Maria Szwed – nauczyciel języka polskiego, doradztwa zawodowego
mgr Stanisława Sidor – nauczyciel fizyki, informatyki i techniki
mgr Agata Klecha – nauczyciel chemii, języka angielskiego, fizyki
mgr Małgorzata Konefał – nauczyciel języka angielskiego
mgr Sylwia Nowak – nauczyciel języka niemieckiego
ks mgr Marek Sikora-nauczyciel religii
mgr Natalia Pruś -nauczyciel wychowania przedszkolnego, informatyki, techniki
mgr Magdalena Mac-Warzecha-nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Piotr Brzyski -psycholog
mgr Aldona Klecha -psycholog