Samorząd uczniowski

Skład samorządu:

przewodnicząca : Natalia Kowal

zastępca : Elena Kopeć

członkowie : Zuzanna Klecha, Zuzanna Kowal, Anita Opalińska

 Opiekunowie : Pani Maria Szwed, Pani Stanisława Sidor

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia -zbiórka publiczna od 15.10 -24.10.2022

„Szkoła Pamięta”

Uczennice z Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem w piątek 28 października 2022 nawiedzili cmentarz w Spiach, zapalając znicze, szczególnie tym zmarłym, o których grobach nikt już nie pamięta, groby zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły
i żołnierzy w ramach akcji
 „Szkoła Pamięta”.

Samorząd Uczniowski zorganizował wcześniej zbiórkę zniczy, aby udekorować odwiedzone groby. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tej akcji serdecznie dziękujemy.