Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli przez długie lata funkcjonowała  w trzech starych, drewnianych ruderach, gdzie wszystko przeciekało. Powały w tych budynkach podpierane były stemplami, które pomalowano na kolorowo, aby to jakoś wyglądało.

Temat budowy nowej szkoły podjęto już przez związany komitet w latach 70-tych. W początkowej fazie budowy mieszkańcy pracowali w czynie społecznym. Brak środków pieniężnych spowodował kilkuletni okres bezczynności. Dopiero w latach 1980-90 zostały podjęte nowe działania, w wyniku których szkoła została oddana do użytku.

Wreszcie nastąpił ten dzień – 21 lutego 1993 r.– dzień oficjalnego otwarcia szkoły. Uroczystość tę zapoczątkowała Msza Święta odprawiona w Kościele parafialnym w Spiach przez księdza kanonika Stanisława Półchłopka, który poświęcił nowy budynek szkoły oddany do użytku.

Po kilku latach dobudowana została druga część budynku (B) z salą gimnastyczną i szatniami dla uczniów.

W 1999 roku powstał Zespół Szkół, w którym rozpoczęły naukę klasy gimnazjalne

9 CZERWCA 2002 roku szkole zostało nadane imię. Patronem szkoły jest papież Jan Paweł II.

Wtedy to obchodziliśmy wspaniałą uroczystość nadania imienia Jana Pawła II. Imię tak znakomitego człowieka to zaszczyt dla naszej szkoły, dlatego dążymy do tego, aby stawać się godnymi tego imienia.   

 Również w 2002 roku została wydana książka

 „Listy dzieci do Ojca Świętego„  w której uczniowie naszej szkoły napisali indywidualne listy do papieża.

Od tego 2002 roku szkoła nosiła nazwę: „Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli” do 2017 roku, kiedy zaczęło się wygaszanie gimnazjum.

Co roku organizujemy w szkole rocznice wydarzeń, związanych z papieżem. Organizujemy konkursy wiedzowe, recytacje utworów Karola Wojtyły lub poświęconych papieżowi. Szczególnie 9 czerwca przypominamy sobie naszego Wielkiego rodaka, jego słowa i pouczenia.

   Szczególnie mocno przeżywaliśmy śmierć Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 roku.

W 2003 roku dobudowano trzecią część obiektów szkolnych (budynek C)- sale lekcyjne z przeznaczeniem dla klas gimnazjalnych..

14 CZERWCA 2012 roku szkoła otrzymała Sztandar.

W czerwcu 2017 roku nastąpiło otwarcie wymarzonego kompleksu sportowego (boisko, bieżnia).

Od 2019 roku w szkole uczą się tylko klasy szkoły podstawowej oraz funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.

*******************************************************************

W historii szkoły zapisali się uczniowie:

GIMNAZJUM:

https://docs.google.com/document/d/1rzNt-JzF9ZOAhM0Sa0TVN4emWKn2KREZ/edit?usp=sharing&ouid=103248882460889525364&rtpof=true&sd=true

SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

https://docs.google.com/document/d/18MejU08YexN-xPjIog2m297BRYkJZhjO/edit?usp=sharing&ouid=103248882460889525364&rtpof=true&sd=true