„Aktywni Błękitni” – pierwsze zadania

Opublikowano 1 marca 2023, 05:13

Minął pierwszy miesiąc od przystąpienia naszej szkoły do Programu Aktywni Błękitni- szkoła przyjazna wodzie. W miesiącu lutym zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • Uczniowie klas 1-8 na zajęciach z wychowawcą i innych lekcjach zrealizowali tematykę związaną z suszą – „Stop susz”. Na podstawie prezentacji i innych wiadomości uczniowie znakomicie uzupełniali karty pracy, związane z tematyką suszy. Celem tych zajęć było zaznajomienie z pojęciem suszy, jej typami oraz konsekwencjami; regionami Polski najbardziej zagrożonymi występowaniem suszy; działaniami, które wspomagają retencję oraz minimalizują skutki suszy, a także działaniami potęgującymi zjawisko i skutki suszy, a także promowanie działań przyczyniających się do gromadzenia wody (retencji).
  •  Uczniowie  klas 4-6 na zajęciach z wychowawcą zrealizowali  temat „ Powódź, a co to takiego?”,  gdzie poznali przyczyny i skutki powodzi w Polsce. Poznali obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dowiedzieli się, jakie działania są podejmowane w naszym kraju w celu zapobiegania powodziom i łagodzenia ich skutków.
  • Uczniowie klasy 1 zapoznali się w jaki sposób możemy chronić morze na podstawie materiału video „Stop, chroń morze” oraz książeczki edukacyjnej „Chroń morze razem z nami”, a następnie pokolorowali kolorowanki zwierząt żyjących w morzu tworząc z nich wystawę.
  • Uczniowie klas 2-3 uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez koordynatora programu na temat „Rysunki i zagadki młodego hydrologa”. Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy o wodzie, wzbudzenie emocji i zachęcenie do osobistego zaangażowania uczniów w sprawy środowiska. Uczniowie z dużym zaangażowaniem  i kreatywnością wykonywali poszczególne zdania: rozwiązywali rebusy, krzyżówki, odgadywali nazwy jezior ukryte w wykreślance, uzupełniali schematy, kolorowali rysunki.

Kolejne zadania przed nami, czekamy z niecierpliwością.