W drogę ósmoklasisto!

Opublikowano 21 czerwca 2024, 01:22

W piątek 21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 i pożegnanie ósmoklasistów. Mury naszej szkoły opuściło siedmiu absolwentów. Akademia przygotowana przez uczniów klasy VII z wychowawczynią rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie poczet sztandarowy składający się z uczniów klasy VIII przekazał sztandar szkoły uczniom klasy siódmej. W czasie akademii uczniowie klasy VII przedstawili humorystyczny program dla ósmoklasistów, wsparli ich dobrym słowem, piosenką oraz prezentami, a absolwenci szkoły wyrazili wdzięczność za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, cierpliwość i tolerancję. Kolejnym punktem akademii było wręczanie przez panią dyrektor nagród i dyplomów uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli ten rok szkolny. Rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Wręczone zostały również stypendia Wójta Gminy Dzikowiec uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. W podsumowaniu uroczystości pani dyrektor Barbara Matejek pogratulowała uczniom wyników, podziękowała gronu pedagogicznemu za pracę, życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw uczniów, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami, gdzie otrzymali upragnione świadectwa.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!