O innowacjach

Opublikowano 19 czerwca 2024, 04:46

10 czerwca 2024 r. zostały zakończone innowacje prowadzone w klasach 0 – III oraz wśród dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną. Tematami innowacji były: ‘Red Hood and other tales’ oraz ‘Wielcy chemicy i fizycy’. Uczennice klasy I czytały bajki w języku angielskim uczniom zerówki i przedszkola. Młodzi słuchacze z zainteresowaniem słuchali jak starsze koleżanki prezentowały zdobyte umiejętności językowe. Innowacja czytelnicza zachęciła nie tylko do czytania w języku obcym ale również pokazała, że jest to ciekawy i nietrudny sposób na zwiększanie zasobu słownictwa.

Podsumowanie drugiej innowacji polegało na odgadywaniu imion i nazwisk wizerunków sławnych fizyków i chemików oraz ich dorobku naukowego. Byli wśród nich Polacy zasłużeni w dziedzinie nauki, jak Maria Skłodowska-Curie, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski i Jan Czochralski.