Uroczyste obchody Dnia Patrona

Opublikowano 15 czerwca 2023, 06:42

13 czerwca 2023 roku obchodziliśmy Dzień Patrona  w naszej szkole. Ten wyjątkowy i bardzo ważny dzień w roku poświęcamy pamięci  naszego patrona św. Jana Pawła II. Obchodom tegorocznego święta towarzyszyło hasło „Dziękujemy Bogu za majestat i piękno stworzonego świata”

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Spiach, na której zgromadzili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne, dzieci i młodzież oraz ich rodzice. Kolejnym etapem obchodów była uroczysta akademia w szkole.  Po odśpiewaniu hymnu szkoły i złożeniu kwiatów pod tablicą papieską pani dyrektor przywitała przybyłych gości. Pan wójt Józef Tęcza podziękował kadrze nauczycielskiej  za kultywowanie bezcennych wartości przekazanych nam przez Jana Pawła II, do których należą m.in. patriotyzm, umiłowanie Polski i naszej pięknej przyrody.

Część artystyczna rozpoczęła się od wysłuchania fragmentu Pisma Świętego o stworzeniu świata, który przypomniał nam dzieje początków świata i ludzkości. To dzieło Boże jakim jest przyroda i człowiek,  św. Jan Paweł II szczególnie podziwiał przez całe swoje życie. Był prawdziwym miłośnikiem pieszych wędrówek, co mogliśmy zobaczyć na  przygotowanej prezentacji ze zdjęciami z wycieczek z młodzieżą z młodzieńczych lat oraz wysłuchując cytatów jego wypowiedzi, w których wyrażał szczególny szacunek dla piękna przyrody oraz wskazywał potrzebę ochrony środowiska naturalnego jako wspólnego dobra ludzkości.

Kolejnym punktem naszych uroczystości był montaż słowno-muzyczny pt. „Bóg się ukrył, by świat było widać”, który oparty był na utworach ks. Jana Twardowskiego mówiących o pięknie otaczającego nas świata oraz  piosenkach  w wykonaniu niesamowitego chóru szkolnego. Muzyczna uczta zakończyła się występem pani Doroty Jolanty Masłowskiej, która zagrała dla nas utwory z muzyki klasycznej, tj. „Sonatę Księżycową” Ludviga van Bethovena oraz „Sarabande” G.J Haendla.

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na wystawę fotografii i prac plastycznych pt. Barwy naszej Ziemi” do naszej galerii „Na strychu”, a uczniowie tradycyjnie od wielu lat mogli również skosztować kremówki w tym dniu.