Obchody Dnia Patrona

Opublikowano 16 czerwca 2022, 07:15

15 czerwca 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Dzień Patrona. W tym dniu świętowaliśmy także 20. rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Spiach, na której zgromadzili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne, dzieci i młodzież oraz ich rodzice. Podczas homilii ksiądz Marek Sikora zwrócił uwagę na wartości uznawane przez naszego Patrona, które powinniśmy pielęgnować i swoim życiem dawać ich świadectwo.

Po mszy udaliśmy się do szkoły, aby rozpocząć akademię. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i złożeniu kwiatów pod tablicą papieską pani dyrektor przywitała przybyłych gości w osobach: Pana Wójta Gminy Dzikowiec Józefa Tęczy, Pani dyrektor ZOEAS Małgorzaty Szczęch,  przewodniczącego Rady Gminy Pana Eugeniusza Panka, radnych Wilczej Woli – Pani Józefy Kopeć, Pana Jana Jarosza.

W swoim wystąpieniu stwierdziła, że od 20 lat uroczyście i godnie nasza szkoła obchodzi Święto Patrona oraz zachęciła wszystkich, aby nadal wzorować się na cechach charakteru, woli i wytrwałości świętego Jana Pawła II.

Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „To, co niezniszczalne, trwa”. Recytowano piękne wiersze i przytaczano słowa Jana Pawła II, które odmieniły oblicze świata, Polski i pozostają ważne także dziś. Wzniosły charakter chwili nadali nasi szkolni soliści, śpiewając piękne pieśni religijne. Zgromadzeni obejrzeli również fragmenty homilii Jana Pawła II. Wśród zebranych wytworzyła się atmosfera zadumy i refleksji. Wszyscy czuli się tak, jakby gościł wśród nas wyjątkowy gość, ktoś, kto jednoczy i napawa życzliwością i miłością, daje nadzieję na lepsze jutro.

Cała uroczystość przebiegła w bardzo podniosłym stylu. Wydarzenie to w należyty sposób uczciło pamięć o naszym Świętym Patronie.

Na koniec, aby podtrzymać tradycję, wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na kremówki.