pysznica_2019Prace dziewczynek z klasy II zostały zauważone i nagrodzone  w XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Dar niepodległoś i wolności” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Pysznicy. Weronika Szczęch zajęła w tym konkursie III miejsce, a Beata Gajewska otrzymała wyróżnienie.

W tym roku na przegląd wpłynęło 315 prac plastycznych z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Jury w protokole doceniło wysoki poziom prac plastycznych. Tym bardziej jesteśmy dumni z  sukcesu naszych uczennic.