witaj_szkolo_2020Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli rozpoczyna 1 września 2020 r. pracę
w trybie stacjonarnym. Z niecierpliwością i wielką radością oczekujemy Was drodzy uczniowie w murach naszej szkoły.

 Musimy jednak pamiętać, że pandemia koronawirusa wymusza na nas wszystkich przestrzeganie wytycznych opracowanych przez MEN, MZ, GIS, dlatego szkoła będzie funkcjonować w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według określonego porządku i ustalonych zasad:

  1. Msza św. w kościele parafialnym w Spiach o godzinie 8.00. Szkoła nie organizuje dowozu.
  2. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach, dezynfekują ręce i po spotkaniu
    z wychowawcą na holu szkoły udają się do wyznaczonych klas. Rodzice muszą poczekać na swoje dzieci przed wejściem do szkoły.
  3. Uczniowie będą przychodzić do szkoły rotacyjnie:

Klasa I – godzina 9.15 - wychowawca p. Beata Szczyrek

Klasa II – godzina 9.20 - wychowawca p. Grażyna Tokarz

Klasa III – godzina 9.30 - wychowawca p. Grażyna Wójtowicz

Klasa IV – godzina 9.35 - wychowawca p. Renata Rembisz

Klasa V– godzina 9.45 - wychowawca p. Maria Szwed

Klasa VI – godzina 9.50 - wychowawca p. Stanisława Sidor

Klasa VII– godzina 9.55 - wychowawca p. Elżbieta Łubgan Sołtyska

Klasa VIII– godzina 10.00 - wychowawca p. Małgorzata Konefał