konkurs_wychowywanie_przez_czytanie_wyniki_2019W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną „Książki w ruchu”. Jest ona pomysłem na zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i obejmuje szereg zaplanowanych działań. Jednym z nich był dwuetapowy turniej czytelniczy, który właśnie się zakończył.

Zaangażowało się w niego aż 26 osób z klas III – VI, czyli ponad połowa z wszystkich uczniów uczęszczających do tych klas. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Jedenastu uczestników uzyskało wynik powyżej 40 punktów. Po pierwszym etapie pisemnym można było już typować zwycięzców, ale etap ustny przyniósł kilka niespodzianek. Niektórzy uczniowie świetnie zaprezentowali się podczas wypowiedzi na wylosowany temat.  Odpowiedzi były swobodne, bogate, zawierające własne spostrzeżenia na temat życia rodzinnego, tolerancji, kultury osobistej. Problematyka ta wynikała z tekstów, które należało wcześniej przeczytać. Okazało się, że dzieci nie zazdroszczą dorosłym! Wiedzą, iż dorosłość niesie za sobą wiele obowiązków, zmartwień i nie ma co się tak do niej spieszyć.

 

Nasi uczestnicy byli żywo zaangażowani w turniej, z niecierpliwością dopytywali, kiedy zostaną podliczone wszystkie punkty. Po analizie: punktacji, wieku ucznia, umiejętności samodzielnej wypowiedzi argumentacyjnej jury postanowiło nagrodzić następujących uczniów:

I miejsce – Jagoda Matejek, Gabriel Laskowski,

II miejsce – Daniel Kowal,

III miejsce – Iga Wójtowicz,

wyróżnienia – Bartosz Płaza, Tomasz Jarosz, Krzysztof Kowal, Cezary Kwaśnik, Alicja Klecha, Miłosz Puzio, Krystian Pleskacz,

wyróżnienie specjalne – Wiktor Gazda (najmłodszy uczestnik, który odpowiadał równie wspaniale jak najstarsi uczniowie).

Gorąco wszystkim dziękujemy zaangażowanie, wspaniałe przygotowanie się, a nagrodzonym gratulujemy! Nagrody książkowe lub słodkości otrzyma każdy uczestnik konkursu! A teraz ruszamy do biblioteki po ciekawe książki, jest ich tam baaardzo dużo!

konkurs_wychowywanie_przez_czytanie_wyniki_2019_1