Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 1
36-121 Wilcza Wola
tel./fax: 17 228 31 24 
tel.: 17 228 31 00
e-mail: zsww@onet.pl
Dyrektor: mgr Barbara Matejek

Odwiedziny

Dzisiaj232
Wczoraj801
Wizyt w tygodniu5252
Wizyt w miesiącu18059
Łącznie wizyt515521
Najwięcej 08-20-2019 : 976
Start Projekty edukacyjne w gimnazjum

Metoda projektów polega na podjęciu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania projektu. Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji oraz rozwinięciu umiejętności samodzielnej pracy, a jednocześnie zespołowości. Jest to jednak nie tyle metoda, ile strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich rozwoju społecznego. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich miejscem wyzwalania sił twórczych.

Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. Muszą oni (poza wyjątkami określonymi w ust. 9) podczas nauki w gimnazjum (w ciągu 3 lat) wziąć udział w co najmniej jednym projekcie.

  • Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  • Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
    w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  1. wybranie tematu projektu
  2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. wykonanie zaplanowanych działań
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu.